Justitiedepartementet

Förberedelse till brott kriminaliseras i fler fall

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 13:56 CET


Regeringen har beslutat att ett förslag till utökad förberedelsekriminalisering ska överlämnas till Lagrådet för granskning. Förslaget utgör det svenska genomförandet av ett EU-rambeslut och innebär att de brottsbekämpande myndigheterna ges möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium mot vissa brott.

I lagrådsremissen konstaterar regeringen att Sverige redan uppfyller de flesta av de åtaganden som följer av EU:s rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Men i några fall föreslås att ytterligare brott ska bli straffbara redan på förberedelsestadiet. Det gäller vissa vinningsbrott som ofta begås inom ramen för kriminella nätverk och som inte tidigare har varit straffbelagda som förberedelse.

Bland de brott som nu föreslås kriminaliserade på förberedelsestadiet finns koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott, grova fall av givande av muta (bestickning), grovt skattebrott, grovt insiderbrott, grovt miljöbrott och grova fall av jaktbrott.

Ansvar för förberedelse till ett brott kan dömas ut då brottets utförande inte har påbörjats men där någon tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförandet av ett brott. För förberedelse kan man också döma den som på olika sätt tar befattning med något som är särskilt ägnad att användas som hjälpmedel vid brott.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22