Teaterförbundet

FÖRBEREDELSER FÖR AVTALSFÖRHANDLINGAR

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:20 CET

I veckan 13 – 17 november drar förberedelserna för avtalsförhandlingarna för institutionsteatrarna igång på allvar.

Teaterförbundet har gjort en tidsplan för förhandlingarna i avsikt att parterna ska vara klara med förhandlingarna om löner och allmänna villkor innan avtalet löper ut den 1 juli 2007.

Den 13 november godkände förbundsstyrelsen (FS) tidsplanen. I veckan som följer tillskrivs berörda avdelningar. Avdelningarna ombeds lämna förslag till avtalsyrkanden (dvs vad man önskar ändrat i avtalet) och också att lämna förslag på ledamöter i Teaterförbundets förhandlingsdelegation.

Vid sammanträdet den 11 december beslutar FS om förhandlingsdelegationens sammansättning.

Måndag den 29 januari hålls en ordförandekonferens med kollektivavtalsförhandlingarna för institutionsavtalet som huvudfråga. Dagen efter (30.1.2007) beslutar FS vilka avtalsyrkanden Teaterförbundet ska föra fram i förhandlingarna med motparten och dess förhandlingsdelegation.

Preliminära datum för förhandlingar mellan TF och SvS:

17 januari, 14 februari, 7 mars, 18 april, 2 maj, 15 maj och 30 maj.