Sveriges Kommuner och Landsting

Förberedelser för vaccination pågår

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 11:54 CEST

Förberedelserna för vaccinering av Sveriges befolkning mot nya influensan A(H1N1) pågår runt om i landet. Diskussioner gällande kostnaderna för vaccineringen kommer att äga rum efter sommaren och Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att presentera en förbundsrekommendation gällande patientavgifter i september.

När nya influensan, A(H1N1),uppgraderades till en pandemi den 11 juni beställde alla landsting och regioner doser mot den nya influensan, tillräckligt för hela befolkningen. Vaccinet kommer att levereras så fort det tillverkats, enligt dagens planering sker detta mot slutet av september.

Både vaccinet och hanteringen runt detta blir en kännbar kostnad för landstingen.

-Det kommer uppskattningsvis att kosta mellan 2-3 miljarder varav själva vaccinkostnaden står för cirka 1,3 miljarder. Sedan tillkommer även kostnader för förvaring och transport av vaccinet, personaltid och material, till exempel sprutor, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting kommer att föra samtal med Socialdepartementet om finansieringen av vaccineringen efter sommaren.

-De samhällsekonomiska vinsterna för vaccineringen ligger ofta på andra sektorer än landstingen, till exempel i minskad sjukfrånvaro hos företag och därmed minskade sjukförsäkringsutgifter. I detta sammanhang och med tanke på den speciella situation som vaccineringen medför tycker vi att det vore rimligt att staten står för åtminstone del av kostnaden, säger Göran Stiernstedt.

Frågan om patientavgifter ska tas ut för vaccineringen kommer också att diskuteras efter sommaren.

-Det finns en möjlighet att ta ut en avgift från patienterna för att vaccinera. Varje landsting bestämmer själv om eventuell avgift. På SKL tycker vi att det är viktigt att landstingen hanterar det på samma sätt. Vi räknar därför med att kunna gå ut med en rekommendation i mitten av september som vi hoppas att alla landsting och regioner vill följa, säger Göran Stiernstedt.

Varje landsting och region ansvarar för att planera för hur massvaccinationerna rent praktiskt ska gå till. Detta arbete pågår och landstingen kommer att informera sin befolkning så fort arbetet är klart.

SKL tillsammans med Stockholms Läns Landsting tittar för närvarande på logistiklösningar för distribution och förvaring av vaccinet.

För mer information om influensan A(H1N1) se webbplatsen: www.krisinformation.se(extern länk, öppnas i nytt fönster)

Pressjour: 08 - 452 7101