Stockholms Naturskyddsförening

Förbifart Stockholm är ohållbar enligt Trafikverket – ändå fastställs arbetsplanen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 13:14 CET

Trafikverket har nu fastställt arbetsplanen för E4 Förbifart Stockholm. Stockholms Naturskyddsförening överklagar beslutet eftersom projektet är ohållbart av många skäl.

Stockholms Naturskyddsförening hänvisar till Trafikverkets dokument Samlad effektbedömning E4 Förbifart Stockholm, TRV 2012/29166, VST 001 vid överklagandetDär sägs att ”Utbyggnaden av Förbifarten bedöms den ge ett negativt bidrag till den långsiktiga ekologiska hållbarheten då den innebär intrång i natur‐ och kulturmiljöer och bidrar till ökad biltrafik, ökad energiförbrukning och ökade utsläpp av växthusgaser.”

  • Trafikverket säger att projektet är ekologiskt ohållbart, ändå vill man till varje pris driva igenom det. Trafikverket och ansvariga politiker i såväl kommun, landsting som riksdag kommer att dömas hårt av kommande generationer när de väljer att prioritera motorvägar före klimatet och miljön säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Stockholms Naturskyddsförening anser dessutom att underlaget till beslutet har stora brister med bl.a. motsägelsefulla förutsägelser om trafikutvecklingen. Miljökonsekvensbeskrivningen lever inte upp till miljöbalkens krav och hela planprocessen motsvarar inte heller kraven i direktivet om strategisk miljöbedömning (2001/42/EG).

  • Man slår knut på sig själv när man säger att trafiken ska minska i innerstan när Förbifart Stockholm har byggts samtidigt som finanseringen av motorvägen bygger på att trafiken över trängselskattesnittet, alltså trafiken i innerstan, ökar. Vi undrar hur det är möjligt att lägga fram ett beslutsunderlag med så motsägelsefulla uppgifter? säger Beatrice Sundberg.

För ytterligare information kontakta:

Beatrice Sundberg, ordförande, Stockholms Naturskyddsförening. 073-719 91 33


Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 13 900 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.