Kollektivtrafikant Sthlm

Förbifart Stockholm hotar utbyggnaden av tvärbanan

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 07:56 CEST

Efter trafikverkens besked att en lång rad kollektivtrafikprojekt i Stockholmsregionen riskerar att bli utan ekonomiskt stöd, hotas nu även utbyggnaden av tvärbanans Solnagren och tvärbana Ost. Det statliga stöd som utlovas i trafikverkens förslag täcker bara cirka 15 procent av kostnaderna. Enbart för tvärbanans Solnagren saknas fyra miljarder kronor. Det är Förbifart Stockholms fel menar resenärsorganisationen Kollektivtrafikant Sthlm.

- Regeringens prioritering av den extremt dyra Förbifart Stockholm slår direkt mot utbyggnaden av kollektivtrafiken. Tvärbanans förlängning till Solna och Kista har beräknats få omkring 150.000 dagliga passagerare. Det är fler än som kommer att transporteras på Förbifarten men till en femtedel av kostnaderna, säger Kollektivtrafikant Sthlms ordförande Oskar Reimer.

I regeringens direktiv till trafikverkens fortsatta arbete (dec 2008) ingick Förbifart Stockholm som ett krav. Bland de SL-projekt som enligt utkastet till trafikplan inte får några pengar under perioden 2010-2021 återfinns Snabbspårväg Syd, Tvärbanans Kistagren, konverteringen av stombusslinje 4 till spårvagn, tunnelbana till Nacka, tunnelbana till Karolinska, ny pendeltågsförbindelse mot Arninge/Norrtälje samt upprustningen av Saltsjöbanan och Lidingöbanan. Tvärbanan Solnagren och Tvärbana Ost (Hammarby Sjöstad - Slussen) utlovas statligt stöd med cirka 15 procent av kostnaderna. Det innebär att det för vardera av dessa projekt saknas cirka 4 miljarder kronor.

- Om trafikverkens förslag blir verklighet kommer trycket på vägarna att öka ännu mer. Redan nu är det så trångt i kollektivtrafiken att SL tvingas ta bort säten i tunnelbanan för att få in fler stående. Om regeringens och trafikverkens förslag blir verklighet tror jag att vi kommer att få se en kraftig överflyttning från SL-trafiken till privatbilismen. Det är naturligtvis helt förkastligt ur miljösynpunkt, säger Oskar Reimer.

Enligt ett beslutsärende i senaste SL-styrelsen måste finansieringen av tvärbanans Solnagren vara klar senast i juni för att projektet inte ska försenas.


För mer information:

Oskar Reimer
ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm
Tel 070-635 55 15

Mikael Sundström
styrelseledamot i Kollektivtrafikant Sthlm
Tel 073 - 828 96 45