Aktiebolaget Åkerikonsult

Förbifart Stockholm minskar risken för infarkter

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 13:29 CEST

Sveriges Åkeriföretag välkomnar regeringens beslut om att Förbifart Stockholm kan byggas. Vi har en rad förslag på klimatsmartare, trafiksäkrare och samhällsekonomiskt försvarbara åtgärder som kan genomföras inom infrastrukturplanens prioriteringar. Det faller väl i linje med våra önskemål. Våra medlemmar gör ett gediget arbete för lägre utsläpp och effektivare fordon, men det går inte att bygga bort vägtrafiken eftersom järnväg och båttrafik måste kompletteras med lastbil till kundens dörr. Nu kan den möjligheten förbättras radikalt.

  • Vi ser mycket positivt på att förbifarten äntligen byggs, även om det gärna hade fått ske för flera år sedan, säger Rickard Gegö, VD, Sveriges Åkeriföretag.

  • De samhällsekonomiska kostnaderna för de bilköer och den sårbarhet som nuvarande förbifart står för påminner om hälsoläget hos en hjärtsjuk patient. Det är ständiga infarkter som påverkar trafikläget kraftigt och försämrar miljön påtagligt genom att så många fordon står stilla på tomgång i onödan, säger Gegö vidare.

  • Vår enda farhåga är hur riksdagsoppositionen ställer sig till bygget utifall det blir ett regeringsskifte. Kommer Löfvén att riva upp beslutet? Det vore i så fall förödande för såväl miljö, samhälle och de åkeriföretag som måste köra Essingeleden för att försörja landet med varor.


För ytterligare frågor, kontakta:
Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag
rickard.gego@akeri.se 
072-553 56 63

Erika Svanström, Samhällspolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag
erika.svanstrom@akeri.se
072-206 89 94

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.