Miljöpartiet de gröna

FÖRBIFART STOCKHOLMS KLIMATUTSLÄPP FÖR LÅGT VÄRDERADE

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:14 CEST

Länsstyrelsen i Stockholm har inte tagit tillräcklig hänsyn till klimatutsläppens ekonomiska kostnader, när myndigheten nu anser det lönsamt att investera i Förbifart Stockholm, säger Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson i Miljöpartiet de Gröna.


- Vi behöver nya, mer verklighetsanpassade beräkningar av vad vägtransporterna kostar samhället, exempelvis i form av miljöförstöring, säger Karin Svensson Smith.

- I samhällsekonomiska kalkyler är många miljöintressen inte ens prissatta och de som har prislappar är ofta föråldrade. Särskilt anmärkningsvärt är att utsläppen av koldioxid i dag värderas på samma sätt som 1995: att släppa ut ett kilo koldioxid anses kosta samhället en krona och femtio öre, trots att all expertis menar att detta är en alldeles för låg siffra. Därmed blir kalkylen för Förbifart Stockholms klimatpåverkan alldeles för lågt värderad.

- Att spara tio minuters bilresa i tjänsten får kosta utsläpp av 26 kilo koldioxid utan att det blir samhällsekonomiskt fel. I praktiken betyder detta inaktuella räknesätt att investeringar i vägbyggen alltid ser ut att vara lönsamma, nästan oavsett hur stor deras klimat- och miljöpåverkan är. Investeringar i järnväg kan samtidigt aldrig tillgodoräkna sig hela sin miljöfördel.


FÖR VIDARE INFORMATION:
Karin Svensson Smith, 070-343 95 15
Mattias Bengtsson, pressekreterare, 0736-27 53 83