Miljöpartiet de gröna

FÖRBIFARTEN BLIR EN KLIMATBOMB FÖR SVERIGE

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:57 CET

De planerade vägprojekten i Stockholmsregionen kommer att leda till att klimatutsläppen per invånare i Stockholms län ökar med 15 procent. Det framkom på en hearing i riksdagens trafikutskott idag.

På en fråga från Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet för Miljöpartiet, redogjorde Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) för vilka klimateffekter Förbifart Stockholm skulle få.

Där framkom att en förbifart och andra planerade motorleder i Stockholm skulle stå för en stor del av den framtida ökningen av klimatutsläppen i Sverige. Investeringsplanerna i regionen skulle öka utsläppen av koldioxid i länet med 300 000 ton per år, en ökning med 15 procent per person, och leda till en minskad andel kollektivtrafik.

- Genom att satsa 25 miljarder på en motorväg som innebär ökade klimatutsläpp visar Reinfeldt hur oseriös han är i klimatfrågan. Reinfeldt verkar vilja bygga om Stockholm till Nordens Los Angeles eller Bangkok, säger Svensson Smith.

För att sätta ökningen i relation till andra åtgärder jämförde SIKA med de minskningar av utsläpp som skedde under Stockholmsförsöket. Då minskade klimatutsläppen med cirka 30 000 ton per år, en tiondel av den ökning som nu förutspås. Enligt SIKA har Region- och trafikplanekontoret (RTK) också pekat på att trängseln i trafiken kommer att vara tillbaka på dagens nivå redan ett par år efter att motorlederna byggs.


Kontakt: FÖR VIDARE INFORMATION:
Karin Svensson Smith 070-343 95 15
Annika Jacobson, pressekreterare 08-786 43 35