Stockholms stad

Förbifarten och Citybanan viktigast för förhandlingsmannen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:43 CET

- Det är positivt att regeringen tillsatt en förhandlingsman för stora infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Det visar att regeringen tar frågan på lika stort allvar som vi i Stadshuset och att den har högsta prioritet.

Det säger finansborgarrådet Kristina Axén Olin (m) med anledning av att regeringen tillsatt Carl Cederschiöld som förhandlingsman för Stockholmstrafiken.

- Det viktigaste är nu att man omedelbart kommer igång med regionens två mest angelägna projekt, Förbifart Stockholm och Citybanan. Nödvändiga beslut om förbifarten bör fattas redan under 2007, säger Kristina Axén Olin.

- Citybanan måste alltjämt vara ett av huvudalternativen för spårutvecklingen. Detta måste utredas i grunden och beslut fattas inom kort. Ett förverkligande av de här båda livsnerverna är avgörande för Stockholmsregionens långsiktiga utveckling och därmed viktiga för tillväxten i hela landet, säger Kristina Axén Olin.

För mer information:

Henrik Nerlund
Pressekreterare
0704-72 98 78