Vänsterpartiet

Förbjud allt ålfiske!

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2010 10:00 CET

När Fiskeriverkets forskningsfartyg provtrålade hela Skagerack och Kattegatt mellan den 25 januari och 11 februari i år hittade de inte ett enda ålyngel. Vid provtrålningen år 2000 fick man nästan ett ålyngel per tråldrag (två tråldrag görs per ruta om 55 gånger 55 kilometer). I år är tredje året i rad som inga ålyngel påträffats.

- Fisket efter ål har ökat drastiskt sedan 1970-talet och antalet ålar har därmed minskat med 99 procent. Arten klassas därför som akut utrotningshotad men fisket pågår trots detta – även här i Sverige. Den nationella förvaltningsplanen har som mål att minska ålfisket med 50 procent till 2013. Det är uppenbart att det inte är tillräckligt om man menar allvar med att rädda ålen från utrotning.

 Det säger Wiwi-Anne Johansson, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

 En viktig aspekt för ålens överlevnad är att ålarna ska kunna ta sig förbi kraftverken, varför fler vandringsvägar måste byggas. I förvaltningsplanen ska vandringarna förbi kraftverken bli högre och utsättningarna öka.

- Det är anmärkningsvärt att regeringen helt nonchalerar det riksdagsbeslut som togs 2006 om kraftverkens ansvar att bygga just vandringsvägar. Resultatet blev istället ett direktiv till miljöprocessutredningen där man fastslog att inga åtgärder får göras som riskerar att minska kraftbolagens produktion, vilket enligt utredarna inte är förenligt med satsningar på biologisk mångfald, säger Johansson.

 Vänsterpartiet har länge drivit ett krav på fiskestopp på alla hotade arter.

 - Att tillåta att det fiskas ål överhuvudtaget är ohållbart och ansvarslöst. Det enda sättet att verkligen rädda de få ålar som ännu finns kvar är att införa ett totalstopp på allt ålfiske – allt annat är halvhjärtat och riskerar att utrota ålen, avslutar Wiwi-Anne Johansson.

 Mer information: Wiwi-Anne Johansson, miljöpolitisk talesperson (V), 070-576 45 76