Sveriges Kommuner och Landsting

Förbjud dubbdäck inom miljözoner

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:10 CEST

Ge kommunerna rätt att förbjuda dubbdäck inom kommunernas miljözoner. Då kan partikelhalten i utomhusluften minska. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting i ett yttrande.

För att minska stopp i trafiken orsakade av tunga fordon och minska problemen med höga partikelhalter i utomhusluften i tätorter har Vägverket på uppdrag av regeringen tagit fram en "Samlad lägesrapport om vinterdäck".

Bland annat föreslås att en dubbdäcksskatt införs, något som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avvisar. Vägverket föreslår även att dubbdäcksförbud införs på vissa gator.

-Vi tror att det vore mer effektivt om kommunerna gavs rätt att förbjuda dubbdäck inom de kommunala miljözonerna. Det finns redan ett regelverk kring miljözonerna som kan användas för detta. Det som krävs är en ändring av trafikförordningen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Vi vill därför att regeringen utreder möjligheten att ändra trafikförordningen så att de kommuner som så önskar kan införa förbud mot dubbdäck inom en miljözon, säger Anders Knape.

Ladda ned yttrandet: "Samlad lägesrapport om vinterdäck" (pdf, öppnas inytt fönster)

Läs fler yttranden från styrelsen

Läs mer om SKL:s arbete med transporter och infrastruktur

För mer information: Örjan Eriksson, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 79 48, mobil: 070-341 12 13, e-post: orjan.eriksson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01