Vänsterpartiet

Förbjud förvar av barn

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:51 CET

Regeringens Förvarsutredning har idag kommit med sitt slutbetänkande. Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson Christina Höj Larsen kommenterar:

– Idag sker förvarstagande alldeles för godtyckligt. Vänsterpartiet välkomnar därför förslagen från utredningen som går i riktning mot en ökad rättssäkerhet, t.ex. genom förslaget om obligatorisk domstolsprövning, och det som handlar om begränsningar i möjligheten att placera förvarstagna i häkten och polisarrester. Men det är inte tillräckligt. Vi kräver att förvarstagande endast ska kunna ske under en på förväg begränsad tid till max tre månader och ett totalförbud mot förvarstagande av barn, säger Christina Höj Larsen.

– Att frihetsberöva en människa är i sig en oerhört ingripande åtgärd. Förvar ska endast användas som en åtgärd i yttersta undantagsfall när det finns synnerliga skäl. Inte som en generell åtgärd för att låsa in asylsökande som fått avslag, säger Christina Höj Larsen.

Kontakt: Christina Höj Larsen 070-211 99 78

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64