Vänsterpartiet

Förbjud vapenexport till diktaturer och länder i krig

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 12:18 CEST

Idag debatterar riksdagen svensk vapenexport. Hans Linde (V), utrikespolitisk talesperson, menar att regeringen inte kan hålla högtidstal om nedrustning samtidigt som man villigt beväpnar krigförande stater och diktaturer.

Under 2008 har svensk krigsmaterielexport ökat med 32 % i förhållande till året innan. Så kallat krigsmateriel för strid har ökat med hela 75 % sen 2007. Bland köparna återfinns Pakistan, Saudi-Arabien, Singapore och Förenade Arabemiraten.

Regeringen fortsätter berömma det "restiktiva svenska regelverket" kring vapenexport, och menar att tillämpningen av regelverket "präglas av ett rättighetsperspektiv och kännetecknas av de fattigas perspektiv på utveckling".

- Jag har svårt för att förstå hur regeringen får denna matematik att gå ihop, säger Hans Linde (V), utrikespolitisk talesperson.

- Det går inte att hålla högtidstal om nedrustning samtidigt som man villigt beväpnar krigförande stater och diktaturer. Vart har Folkpartiet tagit vägen? Efter snart tre år vid makten är deras avtyrck noll och intet, säger Hans Linde.

Regeringen har erkänt att just väpnade konflikter är det allvarligaste hindret för utveckling i många fattiga länder, men trots detta har alltså svensk vapenexport till utvecklingsländer skjutit i höjden. Genom den politik som förs idag har Sverige hamnat på åttonde plats på listan över världens största leverantörer av krigsmateriel till utvecklings­länder.

- Nuvarande regelverk ger så stort utrrymme för tolkningar att det bland annat resulterat i att Sverige idag understödjer länder som för folkrättsvidriga krig, säger Hans Linde (V).

- Vänsterpartiet vill ha en ny, tydlig lagstiftning som förbjuder vapenexport till diktaturer, stater som begår grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och krigförande stater.

Kontaktuppgifter:
Hans Linde (V), utikespolitisk talesperson, 070 - 290 07 40
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64