Landstinget i Jönköpings län

Förbud att använda hundar som förföljer rådjur och dovhjort

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 10:40 CET

Länsstyrelsen har idag beslutat att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter rådjur och dovhjort i Jönköpings län.

Anledningen är rådande väderförhållanden i Jönköpings län. Rikliga snömängder, kyla och skare medför problem för djuren att ta sig fram. Att bedriva jakt med hund som kan springa ovanpå skaren efter rådjur och dovhjort som med svårighet kan förflytta sig framåt medför att viltet utsätts för onödigt lidande och påfrestning. Enligt jaktlagen ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

Beslutet träder i kraft omedelbart och gäller längst till och med den 31 januari 2010, då jakttiden på rådjur avslutas och det inte längre är tillåtet att jaga dovhjort med förföljande hund.