Fiskeriverket

Förbud att fiska långa - kvoten uppfiskad

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 17:29 CEST

Förbud mot fiske av långa i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön från och med den 8 september 2008.

Årets svenska kvot av långa i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön är i det närmaste uppfiskad.

Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av långa i området från och med måndagen den 8 september 2008 och till årets slut.

Efter den 9 september 2008 är det också förbjudet att landa eller omlasta långa som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan långa får inte heller saluhållas i första led efter den 10 september.

Utan hinder av bestämmelserna får fiske med handredskap ske om fisket inte sker för försäljning.

Läs FIFS 2008:21