Diskrimineringsombudsmannen

Förbud att träna i huvudduk var diskriminering

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 12:28 CEST

En kvinna i Malmö nekades att träna aerobics för att hon bar huvudduk. Religiös diskriminering anser tingsrätten, som idag dömer idrottsföreningen att betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

I april 2006 nekades en kvinna att träna aerobics på en sportanläggning i Malmö för att hon bär huvudduk. Kvinnan anmälde händelsen till DO.

Efter överläggningar med DO har idrottsföreningen ändrat sina regler och huvudbonader är numera tillåtna för den som vill träna på sportanläggningen.

DO stämde också föreningen för att ge kvinnan upprättelse efter den diskriminering hon utsatts för.

Tingsrätten slår fast att föreningens förbud mot träning med huvudbonad innebar att personer som av religiösa skäl inte kan ta av sin huvudbonad inte hade möjlighet att träna på anläggningen. Tingsrätten menar att regeln därför missgynnar kvinnor som bär huvudduk av religiösa skäl och dömer föreningen för indirekt diskriminering.

– Fallet visar hur unga muslimer utestängs från vardagliga aktiviteter som t.ex. att gå och träna. Därför är det bra att domstolen så tydligt slår fast att föreningen diskriminerat kvinnan, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst 08- 120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.