Socialdepartementet

Förbud mot distansförsäljning av alkohol förenligt med EG-rätten

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 14:06 CET

Förbudet mot distansförsäljning av alkohol till svenska konsumenter är
enligt den svenska regeringen förenligt med EG-rätten och skall även i
fortsättningen kanaliseras genom det svenska detaljhandelsmonopolet.

Det anser den svenska regeringen i sitt svar till Kommissionen på dess
motiverade yttrande om distansförsäljning av alkohol som överlämnades
idag.

Regeringen anser att alkohollagens regler som förhindrar privatpersoner
att direktimportera alkohol utgör en grund för Systembolagets monopol.
Systembolaget har en importservice som gör det möjligt för enskilda att
importera produkter som inte finns i Systembolagets sortiment.
Regeringen anser att en prövning av det svenska detaljhandelsmonopolet
bör ske mot fördragets artikel 31. Den svenska regleringen kan vid en
sådan prövning varken anses diskriminerande eller snedvrida
konkurrensen. De begränsningar i handeln som uppstår måste anses vara
en nödvändig och naturlig följd av att det föreligger ett
detaljhandelsmonopol på den svenska marknaden.

- Om direktimport av alkohol tillåts skulle det undergräva
Systembolagets monopol, framförallt skulle möjligheten till
ålderskontroll försvåras vilket med stor sannolikhet skulle öka
tillgängligheten av alkohol för unga, säger folkhälso- och
socialtjänstminister Morgan Johansson.

- Läs den svenska regeringens svar till Kommissionen (pdf, 95 kb) www.social.regeringen.se

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Gert Knutsson
Ämnesråd
08-405 33 27
070-660 56 50