Sportfiskarna

Förbud mot laxfiske i havet- nya Havsmyndigheten går på Sportfiskarnas linje!

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 13:50 CET

Idag lanserade Havs- och vattenmyndigheten en remiss om att fasa ut det svenska laxfisket ute till havs i Östersjön. Bakgrunden är att detta fiske sker på lax från olika bestånd, odlad såväl som vild. Detta så kallade blandfiske slår därigenom hårt mot landets 20-tal återstående vildlaxbestånd. Sportfiskarna som i många år drivit frågan om ett stopp för blandfisket stöder HaV:s förslag till 100  procent.

– Den här frågan är en av de viktigaste för att rädda bestånden av vildlax och vi har drivit den i åratal, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström. Ett stopp för fisket på blandade bestånd är en förutsättning för att uppnå en fungerande förvaltning av våra vildlaxbestånd. Dagens förslag är en milstolpe som markerar början på en ny tid där biologiska värden genom livskraftiga fiskbestånd sätts före marginella yrkesfiskeintressen. Förslaget är också en seger för Förbundet och den organiserade fiskevården när den nya myndigheten lägger ett förslag helt i linje med den linje vi fört fram i maktens korridorer under mer än 20 år, säger Stefan Nyström.

HaV skriver att förslaget innebär att yrkesfisket förändras genom att det i fortsättningen främst skall ske efter Norrlandskusten med fällor och i närheten av älvarna, där man har möjlighet att bättre kontrollera uttaget av lax från varje bestånd.

– Genom att öka laxkvoten till Norrland blir det möjligt att styra laxfisket och välja vilka bestånd som ska skyddas, något som alltså inte är möjligt vid fisket på öppet hav, säger Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

EU har beslutat att minska den svenska laxkvoten i Östersjön med 51 procent. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att 60 procent av den svenska kvoten för lax ska gå till fiske med fällor under 2012, och hela kvoten under 2013.

För att det inte ska utvecklas ett nytt fiske av blandade laxbestånd förbjuds också fiske med förankrade flytnät efter lax efter 1 januari 2012. Det betyder att fisket efter lax på öppet hav helt fasas ut från och med 2013.

– Det här är det bästa förslag för laxförvaltning som kommit på 15-20 år, det här är definitivt ett steg i rätt riktning för att uppnå en förnuftig förvaltning av alla laxbestånd, säger Glenn Douglas Sportfiskarna Region Norr och ansvarig för EU-projektet  ”Låt vildlaxen vandra hem”.

Sportfiskarna avser att fullt ut stötta förslaget och arbetar nu för att det förverkligas.

– Det här kan bli en milstolpe i laxförvaltningen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund kan bara berömma Havs- och vattenmyndighetens agerande i frågan. Nu gäller det att beslutsfattarna förstår möjligheterna att bygga en framtid för laxen och i slutändan också fattar rätt beslut, avslutar Stefan Nyström.

Kontakta Stefan Nyström:
08-410 80 631
stefan.nystrom@sportfiskarna.se

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.