Sveriges Kommuner och Landsting

Förbud mot obehöriga lärare ställer stora krav på staten

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:15 CET

– Det är statens ansvar att utbilda lärare. Men dagens brist på lärare tvingar kommunerna att anställa personal som inte gått lärarutbildning. Elevernas skolgång kan inte skjutas upp till följd av lärarbrist, säger Ilmar Reepalu.

– Redan i dag utbildas det för få lärare och bristen på lärare är stor. Ett förbud för kommunerna att fastanställa personer utan lärarexamen ställer enorma krav på staten att satsa på att utbilda lärare. En satsning som vi inte ser i regeringens nya budget, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet.

Skolminister Jan Björklund uttalade sig på torsdagsmorgonen i radio med nya uppdrag till utredningen om lärarauktorisation. Bland annat ska frågan om förbud för kommuner att tillsvidareanställa personer som lärare när de saknar lärarutbildning utredas.

– Det stora och för varje år ökande antalet friskolor har en högre andel lärare utan lärarexamen än de kommunala skolorna. Varannan lärare inom de fristående gymnasieskolorna saknar lärarexamen. Vad tänker Jan Björklund göra åt det? säger Ilmar Reepalu.

– När skolministern talar om att var femte lärare saknar lärarutbildning motsvarar det cirka 30.000 personer. Med de 60 miljoner som är avsatta i budgeten för kompletteringsutbildning av obehöriga lärare kommer man inte långt. Det ger i runda tal 2.200 nya lärare under en femårsperiod, säger Ilmar Reepalu.

– Antalet lärare som lämnat yrket är mycket lågt jämfört med andra yrkesgrupper. Det är därför tveksamt om det är en framkomlig väg att locka tillbaka människor när de har valt att gå vidare i yrkeslivet, som skolministern föreslår. Det är dessutom positivt att även lärare har möjlighet att byta jobb, säger Ilmar Reepalu.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bildar tillsammans organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information: Biträdande avdelningschef Louise Fernstedt, avd. för lärande och arbetsmarknad, tfn 08-452 79 34, mobil 070-521 47 17, louise.fernstedt@skl.se

Pressjour: 08 - 452 71 01