Näringsdepartementet

Förbud mot utsläpp av toalettavfall från lastfartyg i internationell trafik utreds

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 14:19 CESTRegeringen har i dag uppdragit åt Transportstyrelsen att ta initiativ till en Östersjögemensam utredning om ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från lastfartyg i internationell trafik.

- Vi har nu gett Transportstyrelsen i uppdrag att i samarbete med övriga Östersjöstater se över möjligheterna att begränsa möjligheterna till utsläpp ytterligare på samma sätt som är aktuellt för passagerar- och kryssningsfartyg, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Utsläpp av toalettavfall bidrar till övergödningen och innebär utsläpp av giftiga ämnen i form av de klorerade kolföreningar som bildas när avfallet kloreras ombord på fartyget i desinficerande syfte.

Utsläpp av toalettavfall från lastfartyg får inte ske inom Sveriges sjöterritorium eller i svensk ekonomisk zon. För de fall avfallet är behandlat på vissa sätt samt i nödsituationer finns emellertid vissa undantag.

I enlighet med den aktionsplan som tagits fram för Östersjön tänker Sverige tillsammans med övriga Östersjöstater ansöka hos den internationella sjöfartsorganisationen om skärpta regler för kryssningsfartygs och passagerarfärjors utsläpp av toalettavfall i Östersjön. Målet är att helt förbjuda utsläpp eller att införa krav på rening av utsläppen.

- I och med att det nu är aktuellt med ett förbud för fritidsbåtar är det också rimligt att vi täpper till den lucka som finns avseende lastfartyg för att på så sätt få ett förbud som gäller alla, säger Åsa Torstensson.Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77

Anders Hermansson
Departementssekreterare
08-405 39 51