Länsstyrelsen i Jämtlands län

Förbud mot vattenskoter

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 14:39 CEST

Regeringen har tagit ett beslut om förändringar i vattenskoterförordningen som gäller från 15 juli 2004.

För att värna om växt- och djurliv och om en alltmer sällsynt tystnad är det endast tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder och i områden som länsstyrelsen beslutat om.

I Jämtlands län har det hittills inte tagits fram några områden där vattenskoteråkning är tillåten. Under hösten 2004 kommer man att, i samråd med berörda intressen, påbörja arbetet med att ta fram tänkbara vattenskoterområden i länet. Om det redan i sommar går att finna något lämpligt område för körning kommer Länsstyrelsen att besluta om detta i samråd med berörd kommun.

Polismyndigheten ansvarar för tillsyn av reglerna i vattenskoterförordningen. Reinhold Lundblad, chef för Trafikpolisen välkomnar de nya reglerna som ger bättre möjligheter för polisen att beivra olaglig körning med vattenskoter.

Ytterligare information kan lämnas av naturvården och rättsfunktionen på Länsstyrelsen 063 - 14 60 00
och trafikpolis Christer Görsten 063 15 25 00.