Naturvårdsverket

Förbudsregel om säljakt kan slå fel

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 10:45 CEST

Naturvårdsverket befarar att EU-kommissionens förslag till hur sälar ska skyddas mot oetisk jakt kan slå fel. Det föreslagna förbudet mot handel med sälprodukter kan bli dyrt och krångligt för svensk skyddsjakt på säl, som redan uppfyller kraven på etisk jakt. Dessutom riskerar vi att förlora en viktig källa till information om miljögifter i haven.

 

EU-kommissionen vill stoppa oetisk jakt på sälar, som att sälkutar klubbas ihjäl. Det sker i vissa länder, dock inte Sverige. Klubbningen ska stoppas genom att reglera handeln med sälprodukter, en metod som tillämpas för utrotningshotade djur och växter. Förslaget innebär krav på märkning och certifiering av sälprodukter som späck, kött och skinn.

 

Den svenska skyddsjakten på gråsäl och knubbsäl klarar de etiska kraven. Vi har regler för jakten och kräver att fällda sälar ska tas om hand, bland annat för att minska risken för skadskjutningar. Jägarna ska ta prover på säl och skicka in till Naturhistoriska riksmuseet. De proverna är viktiga för miljöövervakningen av miljögifter.

 

- Vi befarar att EU:s föreslagna regler blir såväl byråkratiska och krångliga som dyra. Det kommer att motverka sitt syfte. Säljägarna kan låta bli att bärga sälarna för att slippa kostnader för märkning och kontroll, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

 

Långa kusten problem

Skyddsjakt på säl tillåts längs större delen av den 4 400 mil långa kusten från Strömstad till Haparanda. Undantaget är ett avsnitt från Hallands sydgräns till Ölandsbron. Sammanlagt fälldes i fjol drygt 100 sälar. Naturvårdsverket hade godkänt skyddsjakt på 230, varav 210 är gråsäl och resten knubbsäl.

 

- Den mesta skyddsjakten sker i liten skala, en säljägare skjuter en eller två sälar per år. De föreslagna reglerna innebär mycket extra jobb och kostnad för säljägarna, säger Per Risberg, handläggare på Viltförvaltningsenheten.

 

Handeln med sälprodukter omfattar bara få delar av en säl. Det finns en liten lokal marknad för kött och späck. Skinnhanteringen är mycket omständlig och det finns ingen lönsamhet i en skinnhandel baserad på antalet sälar som får skjutas i svensk skyddsjakt.

 

- De föreslagna reglerna kan motverka strävan att se sälen som en resurs, och inte bara som ett skadedjur. För att upprätthålla en etiskt acceptabel nivå på skyddsjakten är det grundläggande att jägarna inte ser på sälen enbart som ett skadedjur, säger Susanna Löfgren. 

 

Läs mer

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Risberg, handläggare, 08-698 85 34, per.risberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.