Sveriges Kommuner och Landsting

Förbunden stöder utredning om personlig assistans

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 08:55 CEST

Riksdagens socialutskott vill att regeringen utreder om staten ska ta över kostnaderna för den personliga assistansen till funktionshindrade. Sveriges Kommuner och Landsting tycker att det är bra initiativ av utskottet och att det visar vägen mot en förändring för kommunerna.

Socialutskottet vill att regeringen ger Assistanskommittén ett tilläggsuppdrag att analysera och redovisa för- och nackdelar med att staten tar ansvar för både verksamheten och alla kostnader.
Utskottet skriver att det uppmärksammat att många kritiserat kommunernas och statens delade ansvar för den personliga assistansersättningen.

– Det är verkligen ett steg i rätt riktning att utreda om staten ska ta hand om kostnaderna för assistansersättningen. Sveriges Kommuner och Landsting anser att staten ska ta hela ansvaret och finansieringen av den, säger Clas Olsson, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting.

I dag är både kommunerna och staten inblandade i den personliga assistansen till funktionshindrade. De första 20 timmarnas assistans i veckan ska kommunen betala. All assistans utöver det står staten för.

– Det dubbla huvudmannaskapet har aldrig varit ett effektivt sätt att hantera stödet till de funktionshindrade, säger Clas Olsson.

Regeringen har även själv bestämt sig för att utreda om utjämningen av systemet för LSS-kostnader fungerar och om det ger ett rättvist resultat.
Kostnadsutjämningssystemet för lagen om stöd för vissa funktionshindrade, LSS, infördes 2004.

För mer information: Signild Östgren, avdelningen för ekonomi och styrning, 08-452 77 45