Skogs- och Träfacket

Förbundet stämmer SCA Timber AB inför Arbetsdomstolen för bland annat föreningsrättskränkning!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:55 CET

Ledningen för SCA:s sågverk i Tunadal utanför Sundsvall har i ett personligt brev anklagat Carl Lindqvist, som är facklig förtroendeman vid företaget, för illojalitet vid utövande av fackliga uppgifter.

Förbundet anser att innehållet i brevet är en kränkning av föreningsrätten, brott mot FML, en otillåten varning och innebär skadeståndsansvar för företaget.

Anklagelsen är helt tagen ur luften då de omständigheter som företaget hänvisar till inte har inträffat.

Vi har gjort ett antal försök att få företaget att återta anklagelsen utan resultat. Därför tvingas förbundet nu gå vidare med en rättslig prövning av anklagelsen.

Förutom uppdrag på sågverket i Tunadal är Carl Lindqvist mycket aktiv på koncernnivå inom SCA. Carl är också ledamot av Skogs- och Träfackets förbundsstyrelse.

Kontaktpersoner på förbundet:

Per-Olof Sjöö
Avtalssekretare
08-701 77 75
070-325 22 60

Leif Sjöberg
Ansvarig för sågverksavtalet
08-701 77 58
070-559 98 93