Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) valde ny styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2006 15:01 CET

88 arbetsterapeuter från hela landet träffades den 10-11 november på FSAs fullmäktige för att diskutera och besluta i framtidsfrågor samt välja förbundsstyrelse för de kommande två åren.
På lördagen den 11 november omvaldes Inga-Britt Lindström, Älta till ordförande. Fullmäktige valde att utöka antalet vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Lena Haglund, universitetslektor, docent i arbetsterapi, Linköpings Universitet.

Lena Haglund har lång erfarenhet kring utbildnings- och forskningsfrågor samt arbetsterapi inom det psykiatriska/socialpsykiatriska området. Hon har varit är ordförande i FSAs specialistråd sedan dess start 1998. Som FSAs delegat, har hon ett stort engagemang inom World Federation of Occupational Therapy (WFOT), som bidrar till styrelsens ytterligare fokusering på internationella frågor.
Agneta Carlsson, Umeå, vice ordförande sedan 1994 omvaldes av delegaterna.

Den övriga styrelsen består av:
Rand Christman, Norrtälje, ledamot (omval)
Ulf Jonasson, Strömstad, ledamot (omval)
Ida Kåhlin, Skänninge, ledamot (omval)
Karin Samuelsson, Karlskrona, ledamot (omval)
Sandra Scherman, Umeå, ledamot (omval)
Karin Söderberg, Järved, ledamot (nyval)
Kerstin Tyrenhag, Hammarö, ledamot (omval)
Anna-Karin Åkesson, Malmö, ledamot (omval)

________________________________
För mer information
Eventuella frågor besvaras av Arbetsterapeuternas förbundsordförande Inga-Britt Lindström, tel 0733-66 24 47 eller informationsansvarig Sofia Segergren, 0733-66 24 62