Region.Västerbotten

Förbundsfullmäktige 26 mars på Skellefteå Campus

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 09:49 CET

Förbundsfullmäktige torsdag 26 mars

Tid och plats: kl.10.00 Forumsalen, Skellefteå Campus

Sammanträdet webbsänds: www.regionvasterbotten.se/direkt

Se kallelse och ärendelista: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/11/Samlingsdokument-kallelse-med-beslutsunderlag-FF-26-mars.pdf

– Informationer: - Digitala Västerbotten

– Årsredovisning 2014

– Revisionsberättelse 2014

– Mötesplats Lycksele 2015

– Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning

– Revidering av reglemente för förbundsstyrelsen

– Revidering av reglemente för kulturberedningen

– Revidering av reglemente för utbildningsdelegationen

– Revidering av reglemente för primärkommunala delegationen

– Ägarinstruktion till ombud för bolagstämmor 2015

– Kungörelse för förbundsfullmäktiges sammanträden 2015 Rachel Nygren

– Överföring av konstkonsulentverksamhet från Region Västerbotten. Förändrat huvudmannaskap och överföring av verksamhet

– Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet 2015 Ola Kellgren

– Fastställande av Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län 2025

– Gemensamma taxor – prissättnings- och produktstrategi

– Justering av Norrlandstaxan

Fakta förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare är utsedda av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar, med följande fördelning:
Landstinget: 25 ledamöter
Umeå: 14 ledamöter
Skellefteå: 9 ledamöter
Lycksele: 3 ledamöter
Övriga 12 kommuner: 2 ledamöter vardera
Se valda fullmäktigeledamöter för perioden 2015–2018: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/politik/forbundsfullmaktige/

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070 231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/