Finansförbundet

Förbundsråd 26-27 maj 2004

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:51 CEST

Förbundsrådets öppnande
Finansförbundets ordförande Lillemor Smedenvall framhöll i sitt hälsningstal till förbundsrådet vikten av att Finansförbundet även i framtiden kan framstå som starkt och värdefullt för medlemmarna. Detta är den stora frågan för förbundsrådet inom ramen för framtidsprojektet "Finansförbundet 2010". Lillemor beskrev också den genomförda avtalsrörelsen och det massiva motstånd förbundet mötts av från arbetsgivarhåll. Medlingsinstitutets agerande var inte till någon hjälp för parterna att komma fram till ett avtal, framhöll Lillemor Smedenvall.
Läs hela talet: http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/plaza/content/publik/fr04/inledningstal.htx