Baltic Quality AB

Fördel Baltikum

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 16:48 CET

Kostnadsnivåerna är mycket attraktiva för ett svenskt företag när det gäller IT-samarbete i Baltikum. Baltic Quality räknar generellt med halva kostnaden jämfört med om kunderna skulle använda svenska IT-konsulter.

- Vi tillhandahåller utan kostnad ett bridge management i både Sverige och Lettland för att minimera risk och samtidigt begränsa tid och kostnader, säger Leif Eriksson, VD för Baltic Quality.

 

Högutbildade och internationellt erfarna konsulter

De ingenjörer, som Baltic Quality samarbetar med i Riga, Tallinn och Vilnius är välutbildade och mycket erfarna. Riga har exempelvis en bakgrund som ingenjörsstad under Sovjettiden. Här finns flera välrenommerade universitet och ett betydande antal ingenjörer, som bott och verkat i staden i generationer.

- Vi har upplevt att kvaliteten till och med kan vara högre här än i Sverige. Jag och mina partners i Baltic Quality, som under många år varit fostrade i WM-data, upplever starkt att vi i Lettland har tillgång till ingenjörer med en mycket gedigen utbildning och lång yrkeserfarenhet i internationella projekt. Balter är många gånger mer vana att arbeta internationellt än svenskar, säger Leif Eriksson.

 

Små kulturskillnader

Enligt Leif Eriksson är kulturskillnaderna betydligt mindre påtagliga än väntat, särskilt vid en jämförelse med en del offshoresamarbeten i Asien. Dessutom finns en stor positiv nyfikenhet från svenska företag och anställda.

- Vi har funnit att svenskar är nyfikna på och intresserade av Baltikum. Geografiskt är det så nära och svenskar och balter arbetar bra tillsammans. Vi har samma arbetstid och höga arbetsmoral och upplever samma lojalitet med arbetet och företaget. De baltiska ingenjörerna har dessutom via de internationella projekten lärt sig och förstått betydelsen av att allting måste bekräftas. Svenskar vill gärna ha kontroll, vilket är en viktig del av kvalitetsarbetet, säger Leif Eriksson.

 

Skapar flexibilitet och trygghet

Baltic Qualitys stora utmaning har inte varit kvaliteten på letternas leverans. Tvärtom.

- Den stora utmaningen har istället varit att få möjlighet att visa för de svenska företagen att vi faktiskt kan leverera de tjänster vi erbjuder på ett både kostnadseffektivt och kvalitativt sätt. De kunder som har gett oss chansen har snabbt valt att skala upp affären och ge oss fler projekt. De har insett att vårt erbjudande skapar flexibilitet och minimerar deras risk genom att de inte behöver lägga alla ägg i samma korg. Vid högkonjunktur vet de att de kan få tag i kompetens snabbt, samtidigt som de inte binder upp kompetens vid sämre tider. Detta skapar trygghet, säger Leif Eriksson.

 

 

Baltic Quality speglar dagens marknadskrav och hjälper små och medelstora företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet med stöd av IT.

Tanken kom i slutet av år 2005 när vi jobbade på WM-data, nuvarande Logica: Varför välja mellan att driva IT-funktionen i egen regi/med svenska konsulter eller ”off shore” med IT-tekniker långt bort i Asien? Det borde finnas ytterligare ett alternativ – till lägre kostnad än på hemmaplan, samma, eller bättre kvalité och betydligt närmare vår svenska marknad

Och det gjorde det. Mindre än 50 mil från Stockholm. Nearshore, alltså. Och det allra bästa var att IT-ingenjörerna/-konsulterna höll en minst lika hög klass som de svenska. Vi kallade det ”Nearshore – reliable IT for less”. Men även om priset är lägre har vi lovat oss själva att det lägre priset aldrig kommer att vara vårt huvudargument. Därför heter vi Baltic Quality.