Saco

Fördel med gemensam penningpolitik

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 10:06 CEST

- Det är tillväxten i Europa som är det viktiga med EMU, sade SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg på SACO:s euroseminarium i Visby. Med tillväxt blir jobben mer intressanta och bättre betalda, både här i Sverige och i det övriga EMU.

Tillväxten beror på handeln, men också på rörligheten inom unionen. Det blir lättare att använda Europas resurser där de gör störst nytta. Det gäller kapital och teknik, men inte minst människor.

- Det är den rörligheten som gynnar våra medlemmar, både de som flyttar och de som stannar. Med samma valuta blir det inte bara lättare att jämföra priser och varor, utan också löner och sociala förmåner mellan länderna, fortsatte Wetterberg.

Den viktigaste ekonomiska invändningen är att det blir svårare att föra stabiliseringspolitik, konstaterade han. Men det är en sanning med modifikation. Den gäller när Sverige hamnar i en kris som avviker från det övriga EMU. När Europa drabbas av en gemensam ekonomisk kris, då kan det mycket väl vara en fördel med en samordnad penningpolitik, istället för att olika länder drar åt olika håll.

- Ur politisk synvinkel är det helheten som är det viktigaste argumentet för ett ja, menade han. Om vi menar allvar med ett enat Europa, så kan inte varje land plocka russinen ur kakan.

Haken vore om klåfingriga europolitiker tog EMU till förevändning för att driva Brysseldirektiven längre än vad som är rationellt och folkligt förankrat, varnade Wetterberg. Men talet om en gemensam finanspolitik har tystnat alltmer - federalismen ligger nog någon generation bort, den behöver tid för att vinna människors hjärtan.

- Just de långa perspektiven är viktiga, avslutade Gunnar Wetterberg. Den gemensamma valutans tillväxteffekter behöver tid för att förverkligas. Och det är trams att tala om att unionen är ett val för evigt - att kronan heter krona och inte riksdaler har ju också med en myntunion att göra, men den evigheten varade bara från 1873 till en bit in på 1920-talet.

Gunnar Wetterberg nås på 070-689 11 22.

(SACO-ordföranden Anna Ekström debatterar EMU tillsammans med Thomas Bodström mot Peter Eriksson och Gustav Fridolin (mp) onsdag 9 juli kl 16 - centralt i Visby. Mer information kommer.)