Utbildningsdepartementet

Fördelning av extra ersättning för nätuniversitetskurser

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 13:00 CET

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

Carin Callerholm
Departementssekreterare
08-405 30 47

Regeringen har beslutat att fördela 100 miljoner kronor i extra ersättning 2004 till 33 universitet och högskolor som ger kurser via Sveriges nätuniversitet. Tidigare har regeringen fördelat totalt 370 miljoner kronor i extra ersättning för 2002 och 2003.

Sveriges nätuniversitet är en myndighet som inrättades 2002 för att öka samverkan kring den IT-stödda distansundervisningen. Syftet med samverkan är att den ska bidra till att öka tillgängligheten och bredda rekryteringen till högre utbildning.

Regeringen vill med den extra ersättningen fortsätta att stimulera landets universitet och högskolor att utveckla nya kurser som kan erbjudas inom ramen för Sveriges nätuniversitet eftersom det ger fler människor möjlighet att läsa på högskolan.

Fördelning per lärosäte tkr
Uppsala universitet 5 580
Lunds universitet 11 120
Göteborgs universitet 5 817
Stockholms universitet 2 173
Umeå universitet 3 688
Linköpings universitet 2 335
Karolinska institutet 681
Kungliga tekniska högskolan 1 994
Luleå tekniska universitet 2 552
Karlstads universitet 5 184
Växjö universitet 6 035
Örebro universitet 4 697
Mitthögskolan 7 175
Blekinge tekniska högskola 2 208
Malmö högskola 3 910
Högskolan i Kalmar 4 943
Mälardalens högskola 4 749
Danshögskolan 10
Högskolan i Borås 3 174
Högskolan Dalarna 1 549
Högskolan på Gotland 3 672
Högskolan i Gävle 5 020
Högskolan i Halmstad 843
Högskolan Kristianstad 1 523
Högskolan i Skövde 255
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 4 769
Idrottshögskolan i Stockholm 80
Lärarhögskolan i Stockholm 3 012
Högskolan i Jönköping 887
Sveriges Lantbruksuniversitet 235
Ersta Sköndal högskola 10
Evangeliska Frikyrkan 80
Teologiska Högskolan 40