Linköpings kommun

Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 13:10 CET

Fler bostäder, mer service och bättre kollektivtrafikstråk. Det är några av förslagen i den fördjupade översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla som snart ska gå ut på samråd.

Linköpings kommun vill med den nya fördjupade översiktsplanen skapa förutsättningar för en blandstadsmiljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt handlar det om mellan 10 000 och 15 000 bostäder.

– Mjärdevi och universitetsområdet är en av Linköpings viktigaste motorer för utveckling. Men området behöver en ny kostym att växa i. Därför tar vi det här stora steget mot ett område som knyter samman företagande, forskning och bostäder, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Visionen för planområdet är att det ska vara kontrastrikt, brokigt och levande. Även om området förtätas kommer det att finnas utrymme för flera grönområden. Mjärdevi och universitetsområdet föreslås kompletteras med service och bostäder men med bibehållen identitet för respektive område. Kommunen vill även se en tydligare koppling mellan Mjärdevi och universitetet.

– En lycklig tillfällighet är att den fördjupade översiktsplanen löper parallellt med universitetets arbete med att ta fram en campusplan för campus Valla. De båda utvecklingsprojekten har därmed kunnat bidra till varandra och samordnas genom att planerna bygger på gemensamt underlag, säger universitetsarkitekt Karolina Ganhammar på Linköpings universitet.

Det finns också en ambition att knyta både Ryd och Lambohov närmare Mjärdevi och universitetet. För att förbättra möjligheterna till pendling till och från Mjärdevi finns det även förslag på att stärka kollektivtrafikstråken samt skapa en pendlarparkering i anslutning till Mjärdevi.

– Vår Science Park är inne i ett expansivt skede. Vi blir allt fler – både människor och företag, och efterfrågan på utökad service ökar kontinuerligt. Vi strävar efter att kunna erbjuda ett fungerande vardagsliv för de som jobbar i området. Det finns också en efterfrågan på fler och tätare bussavgångar och bättre cykelvägar då fler väljer att ställa bilen hemma. I en förlängning ser vi positivt på att även inkludera student- och forskarbostäder i området, säger Lena Miranda, VD på Science Park Mjärdevi.

Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut i ärendet på tisdag. Förslaget kommer att gå ut på samråd 27 februari-30 april.

För frågor om planarbetet kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10. För frågor om utvecklingen av Mjärdevi kontakta Lena Miranda, VD på Science Park Mjärdevi, telefon 070-529 56 45, Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt LiU, telefon 013-28 23 70, eller Niklas Söör, grundare av DoSpace, telefon 070-335 46 40.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.