Cranab AB

Fördjupad pressinformation om nya generationens detaljområden:

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2011 12:00 CEST

Bättre lyftmöjligheter vid grotarbete

Den nya kranpelaren har getts en vinkel som lutar bakåt. Samtidigt har lyftarmen förlängts. Det gör att man inte lika ofta hamnar i toppläge med kranen vid arbete i närområdet vilket underlättar då föraren inte behöver vara lika uppmärksam. Den stora fördelen vid arbete med grot och ris är de förbättrade lyft- och lastmöjligheterna och tack vare den nya geometrin kan man därför enklare lasta direkt mot grinden och få en bättre viktfördelning på lasten.

Ny bromslösning

Cranab har tagit fram en ny bromslösning som bygger på känd teknik och används i Cranabs innovativa dotterbolag Vimek. Det är en dubbelbroms vid kranspets som kan användas vid aktiv bromsning. Det underlättar vid kontinuerligt arbete då gripen blir mer kontrollerad. Den aktiva bromsningen är proportionell och bygger på att när kranen svänger används trycket i svängcylinderrören och överförs till bromsen som aktiveras. En lösning som är både automatiserad, ergonomisk och praktisk.

Skyddad slangdragning på nytt sätt

Vid kranspets har hydraulrör och slangar dragits samlat och skyddat. En helt ny skyddad slangdragning har designats längst fram i kranspetsen och som går igenom länken mot rotatorn. Kranarna kommer även att erbjudas med två extra ledningar fram till krannos varav den ena nyttjas till den aktiva bromsen.

Servicevänlighet

För att ytterligare förbättra servicevänligheten har Cranab infört individuell sträckning av slangar i teleskoparmen, kraftiga kedjor och kedjeinfästningar, mjuktätande hydraulkopplingar enligt ORFS standard samt sidoglidklossar på mellanbommen som är justerbara utifrån.

Skonsamt parkeringsläge

En annan funktion som man haft stort fokus på är parkeringsläget, ett signum för Cranab. Det är viktigt att ha bra köregenskaper under arbete men det är också viktigt att ha ett bra parkeringsläge vid transport. Parkeringsläget innebär att kranen kan vikas ned helt så den vilar mot lastutrymmets botten. Det skonar både kran och lagringar och ger ökad stabilitet.

Klarar de högsta kraven

Dimensioneringen av nya kranen har gjorts för den nya Europanormen som bygger på antalet beräknade lastväxlingar för en kran under sin livstid. – Kravspecifikationen innebär att vi ska ligga på den högsta nivån för branschen. Och det genomsyrar hela utvecklingen av nya krangenerationen. Det är där vi ska vara, säger Micael Olsson.

Cranabs produkter, kranar och kranspetsutrustning för det professionella, mekaniserade skogsbruket, har konstruerats, tillverkats och sålts sedan tidigt 60-tal. Under varumärket Slagkraft produceras utrustning för buskröjning efter vägar och kraftledningsgator. Förutom på den svenska hemmamarknaden säljs produkterna till flertal länder över hela världen.