Banverket

Fördjupad studie av järnvägssträckning norr om Aspen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 15:39 CEST

I de samråd och möten som Banverket har hållit med anledning av den planerade utbyggnaden av Västra stambanan har intresset varit stort för och många frågor har ställts kring andra sträckningar än de som har presenterats i järnvägsutredningen.

Många menar att motivet till att järnvägen skall byggas ut genom tätorterna, i den befintliga sträckningen, är oklart. Man vill se en fördjupad beskrivning av en järnvägssträckning norr om Aspen, som Banverket tidigare valt bort. Vi ser därför ett behov av att belysa detta djupare i en studie.

Studien beräknas ta tre månader och vi ser fram emot att kunna presentera den i februari 2005.

Remisstiden för järnvägsutredningen förlänger vi också och sista dag för remissvar blir den 31 maj 2005.

Banverket Västra banregionen


Kontakta:

Helena Wiberg
Chef Stab
Tfn. 031-10 32 05
Mobil 070-623 32 05

Måns Werner
Utredningsledare
Tfn. 031-10 32 76
Mobil 070-603 32 76

Västra banregionens presstjänst
Tfn: 031-10 32 07