Alingsås Business Center

Fördjupningskväll ska öka kompetensen kring miljökontroller

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 11:55 CET

När miljöskyddskontoret gör kontrollbesök ligger ansvaret helt på företagaren.
Men vet alla vad som gäller? Den 7 december bjuder Alingsås Business Center och miljöskyddskontoret till en fördjupningskväll i ämnet.
- Vi vill hjälpa företagarna att vara trygga, säger Maria Jacobsson, avdelninsgchef miljö- och vatten.

Om din verksamhet kan påverka människors hälsa eller miljö är lagstiftningen strikt i Sverige – men trots det är det inte alltid så lätt att ha koll på vad som gäller.
Eftersom egenkontrollen alltid ligger på den enskilde företagaren, kan det lätt bli en dyrköpt insikt att det missats i någon rutin den dagen miljöskyddskontoret knackar på dörren.
- Vi har regelbundna kontroller för att vårt uppdrag är att se till det bästa ur miljö- och hälsosynpunkt. Då måste vi ibland vara ganska tuffa när kraven inte efterlevs, säger Maria Jacobsson.

Sällan handlar det dock om illvilja eller ignorans för reglerna från företagarnas sida, utan helt enkelt om okunskap.
- Jag tror det kan upplevas som för stort, det är mycket att hålla reda på och det är svårt att bygga rutiner som svarar upp mot de ramverken som man har att förhålla sig till, spekulerar Susanna Olsson.

Därför har Miljöskyddskontoret tillsammans med Alingsås Business Center nu förberett för en utbildningsdag i ämnet egenkontroll den 7 december.
- Under seminariet kommer det gås igenom vilka krav som ställs på egenkontroll och hur man blir mer förberedd inför kontroller och helt enkelt lyckas med sin egenkontroll. Vi har anlitat en konsult som kommer hålla i seminariet, vi hoppas att detta blir lyckat och uppskattat så vi kan satsa mer på liknande upplägg för att stödja näringslivet i Alingsås säger Maria Jacobsson

Utbildningsdagen är gratis och hålls i Trolle Lindgrens sal i Alströmergymnasiet. Tiden är 18-21 den 7 december.

Alingsås Business Center är Alingsås näringslivsenhet sedan januari 2016.

Alingsås Business Center står under Näringslivsrådet, där representanter från handeln, företagarna, fastighetsägarna och LRF sitter med tillsammans med representanter från kommunledningen. 2020 är målet att ligga topp-20 i Svenskt näringslivs ranking.

Under vårt tak ryms allt från etablering och industri till kompetensförsörjning, turism, handel, nyföretagande, evenemang och mer. Rör din fråga eller dina utmaningar företagande och kommun ska Alingsås Business Center vara den enkla vägen in.

Vår ambition är nämligen att vara en levande del av näringslivet.