Katarina församling

Fördjupningssöndag i Katarina församling - 11 maj från 9.30

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 11:04 CEST

9.30  Livsstegen Drop-in grupp Livsstegen är 12-stegsinspirerade självhjälpsgrupper för alla normalstörda. Franciskussalen, Högbergsg. 15 A.

10.00  Var med och förbered Katarinamässan - Katarina kyrka.

11.00  KATARINAMÄSSAN - med församlingens präster, diakoner, musiker, körer, pedagoger och alla frivilliga. Predikan Olle Carlsson - Katarina kyrka.

12.00 KYRKBRUNCH i Högbergssalen, Högbergsg. 15 A.

12.15 Föreläsning Olle Carlsson om att ge vidare. Franciskussalen.

13.00 Artist talk i Katarina kyrka. Joakim Lager, konstnär.

13.00 Pilgrimsvandring- tema: Glimtar av Guds rike

18.00  Allhelgonamässan i Allhelgonakyrkan

20.00  När skuggorna blir långa Eric Schüldt och Katarina Kammarkör – möter solnedgången i Katarina kyrka. H. Vainikainen, dir. Entré 100 kr, bilj. via Ticnet. 0771-707070.ticnet.se och i Katarina kyrka.


Med vänlig hälsning, Linda Karlsson

Kommunikatör

KATARINA FÖRSAMLING


Växel: 08-7436800 | Direkt: 08-7436807


Expedition: Högbergsgatan 15 | Post: Box 4015, 102 61 Stockholm


www.facebook.com/katarinaforsamling | www.svenskakyrkan.se/katarina


www.twitter.com/kataforsamling |  www.instagram.com/katafors


www.youtube.com/Katarinaforsamling