Ekologiska Lantbrukarna

”Fördubbla ekoarealen till år 2020”

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 09:02 CET

Ekologiska Lantbrukarnas stämmouttalande 10 mars 2012 till landsbygdsminister Eskil Erlandsson med kopia till Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson.

Den svenska ekoproduktionen måste minst fördubblas för att hålla takt med marknadens efterfrågan. Ekomarknaden ökar stadigt. Dagligvaruhandeln, restauranger och storhushåll efterfrågar ekologiska produkter och det är tydligt att konsumenter är villiga att betala för de mervärden som ekologiskt producerade livsmedel innebär. Samtidigt är ekologisk produktion en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Att det med ekologisk odling dessutom följer en rad klimat- och miljöfördelar som biologisk mångfald, ökad djurvälfärd och renare vatten gör oss alla till vinnare.

De senaste åren har vi kunnat se en årlig tillväxt på den ekologiska marknaden med minst 10 procent. En utveckling i samma takt innebär att vi år 2020 har en dryg fördubbling av dagens ekomarknad.

För att kunna förse Sveriges konsumenter med svensk ekologisk mat måste ekoarealen minst fördubblas från nu till år 2020. Alternativet är en ökad import; missade affärsmöjligheter för Sveriges bönder, minskade arbetstillfällen för förädlingsindustrin, ett brutet kretslopp av näringsämnen och en negativ klimatpåverkan.

– Vi behöver ett ambitiöst och framåtsyftande ekomål och fortsatt ha en stark miljöersättning till ekologiskt, liknande den vi har idag, för att kunna matcha den växande marknaden, säger Ekologiska Lantbrukarnas ordförande Carl-Erik Ehrenkrona.


Kontakt:
Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande Ekologiska Lantbrukarna 0733-81 45 30
Maria Dirke, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna 0709-99 91 60

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseförening för ekologiska lantbrukare. Föreningen har funnits sedan 1985 och finns representerad i 22 distrikt i Sverige - från Skåne till Norrbotten.
Ekologiska Lantbrukarna arbetar för lönsamma företag och ett systemskifte i svenskt lantbruk.
Läs mer på www.ekolantbruk.se