Almega

Fördubblad omsättning på två år för bemanning

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:20 CET

På två år har omsättningen för bemanningsbranschen nästan fördubblats, räknat i kronor. Det konstateras i bemanningsindikator för tredje kvartalet 2006.

För åttonde kvartalet i rad ökar bemanningsbranschen. Omsättningen ökade tredje kvartalet 2006 med 29 procent jämfört med samma period 2005. Därmed tar tillväxten fart efter årets två inledande kvartal med något dämpad utvecklingstakt. Sedan första kvartalet 2004 har branschens utveckling varit positiv.
Tillväxttakten i bemanningsbranschen har nu tagit fart över hela landet. För det tredje kvartalet är takten högre i övriga delar än vad den var i Stockholmsområdet.

Området Outplacement vänder nu uppåt
Tjänsteområdena Rekrytering och Uthyrning fortsätter att visa upp mycket stark utveckling. Under tredje kvartalet ökade Rekrytering med 60 procent, och Uthyrning med 42 procent. Efter andra kvartalet backade Outplacement med 52 procent, men vänder nu uppåt och ökar med 43 procent.

Området Entreprenad fortsätter att minska med 27 procent tredje kvartalet. Det kan förmodligen härledas till att fler kundföretag väljer att själva handleda sin personal och behålla en större flexibilitet.

Av branschens totala omsättning på knappt 9,5 miljarder kronor de tre första kvartalen, står området Uthyrning för 84 procent, Entreprenad för 11 procent, Rekrytering för 3 procent, och Outplacement för 2 procent.

Teknik ökar och politiska beslut tynger sjukvården Inom de olika yrkesområdena som bemanningsindikatorn mäter är det inom den tekniska sektorn som den största procentuella ökningen skett, även om teknik fortfarande är ett relativt litet yrkesområde.

Teknik ökade med 203 procent men står för 3 procent av omsättningen. Det största området lager/industri ökade med 59 procent. Lager/industri utgör 33 procent av omsättningen.

Fortfarande har branschen svårt inom sjukvårdsområdet, till stor del beroende på att politiska beslut stoppat användandet av bemanningsföretag inom vården. Området backade 4 procent och utgör därmed 4 procent av omsättningen. Telefoni/callcenter minskade 24 procent och är därmed det område som backat mest tredje kvartalet.

- Den positiva utvecklingen för bemanningsbranschen visar att våra medlemmar inte bara etablerat sig ordentligt på marknaden utan också äger stort förtroende i det arbete man utför, säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega.

- Denna utveckling är också en tydlig signal till våra folkvalda om att bemanningsbranschen är en viktig aktör på den svenska arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är nu mogen att ta steget in i ett femte verksamhetsområde - Jobbförmedling, säger Eva Östling Ollén.

Fakta
Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) under Rickard Hellners ledning. Urvalet för statistiken för år 2006 utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans svarade dessa företag för drygt 92 procent av branschens totala omsättning 2005. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För mer information:
http://www.almega.se/press

Eva Östling Ollén
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen tel. 08-762 69 68 mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Rickard Hellner
analytiker vid HUI
tel. 08-762 72 92
mobil. 073-358 71 78

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Cirka 32 000 är sysselsatta inom branschen. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.