CSC Sverige AB

Fördubbling av affärskritiska applikationer i molnet inom ett år

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 14:02 CEST

IDC rapport spår explosionsartad utveckling i Sverige

Stockholm, 23 augusti 2012; Andelen affärskritiska applikationer som svenska företag kommer att köra i molnet fördubblas inom drygt ett år. På tre till fem års sikt kommer hela 18 procent av affärskritiska applikationer att vara molnbaserade mot dagens tre procent. Den omvälvande slutsatsen kommer analysföretaget IDC fram till i rapporten Företagsapplikationer i molnet. Rapporten har sponsrats av IT-företaget CSC.

Informationen om svenska företags inställning till och användande av privata och offentliga moln samlades in i en IDC Cloud Survey tidigare i år. Resultatet har sammanställts i ett White Paper, som offentliggjordes vid CIO Sweden’s Executive Round table den 23 augusti i Stockholm.

– I undersökningen uppger en stor andel av svenska beslutsfattare inom IT att de har för dåliga kunskaper för att värdera om molnet är relevant för verksamheten, säger Jason Andersson Research Manager, IDC. Det är viktigt att man på grund av okunskap inte halkar efter i en utveckling där nyckelfärdiga, skalbara och flexibla IT-tjänster som tillhandahålls via standardteknologi bidrar till att utveckla och stöda affärsprocesserna. Leverantörerna driver dock på och 80 procent av alla nya affärssystem kommer att utvecklas för molnet. 

Cloud Computing är en del i ett betydande skifte på IT-marknaden. En Cloud-baserad infrastruktur har lägre driftskostnader och är mer flexibel än traditionell infrastruktur. Den globala konkurrensen och väntade bristen på arbetskraft är ständiga utmaningar för svenska företag. IT spelar en viktig roll för att öka effektiviteten och bevara konkurrenskraften.

CSC ambitiösa program för molntjänster får med beröm godkänt i IDC:s rapport. CSC har enligt IDC en stark portfölj av molntjänster och relaterade tjänster där egna lösningar kombineras med de marknadsledande leverantörernas. Dessutom tycker IDC att CSC har en sund inställning till Cloud när man fokuserar på funktionalitet och affärsvärde och erbjuder en skräddarsydd lösning istället för att pressa kunden till en färdigställd molnlösning.

– Vår erfarenhet från kunder världen över visar på vikten av att molntjänsterna är säkra och ändamålsenliga, säger Jonas Brandén, Director Market Development, CSC Sverige. Som undersökningen tydligt pekar på är okunskap inte enda orsaken till att det hittills har gått trögt. Företagens IT-chefer är också oroliga att tappa kontrollen över datasäkerheten när man flyttar upp applikationsportföljen i  molnet.

Det är värt att notera att undersökningen visar att 75 procent av svenska företag som använder sig av molntjänster är nöjda med sina satsningar i molnet. Men det är ännu tidiga dagar och få respondenter uppger sig har mätt return of investment, ROI, på dessa satsningar.

För mer information
Ulrika Andersson, Nordisk Kommunikationschef, CSC
+46 (0)768 86 13 70
uandersson3@csc.com

Rapporten Företagsapplikationer i molnet finns bifogat.  
 

About IDC
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. More than 1,000 IDC analysts provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries worldwide. For more than 44 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting www.idc.com.

About CSC
CSC is a global leader in providing technology-enabled business solutions and services. Headquartered in Falls Church, Va., CSC has approximately 96,000 employees and reported revenue of $15.8 billion for the 12 months ended June 29, 2012. For more information, visit the company’s website at www.csc.com