Novartis Onkologi

Fördubbling av kronisk myeloisk leukemi vart femte år

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:16 CET

Antalet patienter som lever med kronisk myeloisk leukemi fördubblas vart femte eller sjätte år i Europa. Det beror på framgångsrik behandling. Patienter som tidigare överlevde i snitt tre år, lever fortfarande efter nio, tio år utan några sjukdomstecken i blodet. Via ett europeiskt samarbete utvecklas ett populationsbaserat patientregister för uppföljning och utvärdering av behandlingen i flera länder.

Den kraftiga ökningen av antalet patienter med kronisk myeloisk leukemi är ett skälen till att det europeiska samarbetsprojektet EUTOS arbetar med att skapa ett populationsbaserat patientregister.

– Registret är nödvändigt av medicinska och vetenskapliga skäl, men också för att förbättra utbildningen, säger Michele Baccarani, professor i hematologi vid universitetet i Bologna. Michele Baccarani ingår i den arbetsgrupp som ansvarar för registret.

– Vi vet mycket om till exempel molekylärbiologi och cellbiologi, men vi vet inte så mycket om patienternas livskvalitet. I dag frågar många patienter om de kan skaffa barn, arbeta, har möjlighet att teckna försäkringar, idrotta och så vidare. Det är nya frågor som vi läkare måste kunna hantera.

Varje år diagnostiseras omkring 100 personer i Sverige med kronisk myeloisk leukemi, en sjukdom som innebär att de vita blodkropparna börjar föröka sig utom kontroll.

Sedan ett antal år behandlas denna patientgrupp rutinmässigt, och med goda resultat, med Glivec. Behandlingen är livslång för att minska risken för återfall. Ett stort antal patienter blir sjukdomsfria, vilket innebär att man via känslig PCR-teknik inte kan detektera några kvarstående spår av den gen som är ansvarig för ökningen av de vita blodkropparna. Nu kommer efterföljare till Glivec, som i studier har visat ännu bättre effekt.
www.leukemia-net.org

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se