Blend of Consulting AB

Före detta anställd dömd till 750 000 kronor i skadestånd

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2007 10:09 CEST

När Dagens Juridik lanseras idag rapporterar tidningen bland annat om en före detta anställd som fick betala 750 000 kronor ur egen ficka för illojal konkurrens. Orsaken var att hon hjälpt fyra kunder i strid med en konkurrensklausul i uppsägningsavtalet med sin förra arbetsgivare.

Den skadeståndsskyldiga hade arbetat som kundansvarig rådgivare hos ett inkassoföretag under åren 1998 till 2001. Under våren 2001 sade hon upp sig för att starta en egen juristbyrå. Samtidigt skrev hon på ett uppsägningsavtal med en konkurrensklausul, som förbjöd henne att sälja inkassotjänster till sin tidigare arbetsgivares befintliga kunder.

Efter att hon ändå hjälpt några av kunderna stämde den tidigare arbetsgivaren henne och begärde ett skadestånd om 500 000 kronor per kund – totalt 3 miljoner kronor. Den anklagade hävdade till sitt försvar att de tjänster som hon sålt var för avancerade för att ses som ren inkassoverksamhet. Tingsrätten godtog den förklaringen i två av de fyra fallen. Eftersom tingsrätten bedömde att den anställda hade brutit mot avtalet av misstag och inte för att skada sin tidigare arbetsgivare och att uppdragen bara gett henne en begränsad förtjänst utdömdes 750 000 kronor i skadestånd.

Hovrätten, som fastställde tingsrättens dom till största del, ansåg dessutom att konkurrensklausulen inte skulle kunna anses vara oskälig enlig 36:e eller 38:e paragraferna avtalslagen. Den skadeståndsskyldigas ställning med ett stort klientansvar, sammantaget med att hon skulle starta en konkurrerande verksamhet och att klausulen bara omfattade befintliga kunder, gjorde att den tidigare arbetsgivaren hade haft ett berättigat intresse av att skydda sig med en konkurrensklausul. Hovrätten ansåg inte heller att klausulen skulle vara ogiltig enligt konkurrenslagens 6:e och 7:e paragraf med tanke på att den var så begränsad. För att de paragraferna ska vara tillämpliga måste klausulen syfta till att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller ge ett sådant resultat.


För ytterligare information:
Redaktionellt innehåll: Nina Radojkovic, redaktör, tel 0704-53 54 40, nina.radojkovic@lexnova.se
Övrig information: Thomas Blendow, Blendow Group, tel 070-564 65 38, thomas.blendow@blendow.se

Dagens Juridik (www.dagensjuridik.se) ges ut av Blendow Group och är Sveriges första juridiska dagstidning. Utöver dagsfärsk rapportering om ny lagstiftning och beslut från svenska domstolar och myndigheter innehåller tidningen fördjupade reportage om aktuella ämnen och intervjuer med jurister som står i händelsernas centrum. Ett flertal kända juristprofiler kommer att skriva regelbundet för Dagens Juridik. Bland krönikörerna finns bland annat Claes Borgström, avgående Jämo, Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, Elisabeth Fura Sandström, Domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Karin Grauers, Chef för Advokatfirman Vinge i Asien, Carl Svernlöv, forskare inom Aktiebolagsrätt samt Johanna Björkman, åklagare och DNA-expert.