Länsstyrelsen i Uppsala län

Förebygg alkoholskador!

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 11:55 CEST

Insatser för riskgrupper
Torsdagen den 6 oktober hålls en konferens som är resultatet av ett samarbete mellan Alkoholkommittén, Länsstyrelsen, Vägverket, Regionförbundet, Landstinget, NTF och Polisen i Uppsala.

Den vänder sig till beslutsfattare och tjänstemän som både har vilja och befogenhet att stödja en positiv utveckling av drogförebyggande arbete i vårt län. Ett 80-tal har anmält sig.

Det är oroande att se vissa utvecklingstendenser särskilt när det gäller alkoholkonsumtion bland kvinnor bosatta i vårt län. Unga kvinnor i Uppsala dricker mest av alla kvinnor i landet och det finns stora skillnader vad gäller antalet riskkonsumenter beroende på var personerna bor i länet.

En rapport "Alkohol- och tobaksområdet i Uppsala län" beskriver detta. Denna rapport kommer att delas ut i samband med konferensen. Rapporten kan även beställas från Annika Thunfors på länsstyrelsen, tel. 018-19 50 34.