Miljöpartiet de gröna

Förebygg våld mot kvinnor med Mansjouren

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:03 CEST

Idag behandlas Mansjourens ansökan om ekonomiskt stöd för 2009 i socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott.

Miljöpartiet föreslår att Mansjouren ska beviljas en miljon kronor. Pengarna behövs för att anställa en volontärsamordnare, en administratör samt utbildning och handledning av volontärerna.

-Flera tusen personer varje år tar kontakt med mansjouren. Många av dessa är i kris, exempelvis pga skilsmässor och vårdnadstvister. Att fånga upp dessa män i ett tidigt skede är avgörande för att minska mänskligt lidande och för att begränsa samhällets kostnader; säger Marion Sundkvist (MP), i socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott.

- Mansjourens verksamhet förebygger också att kvinnor utsätts för våld och hot från män, eftersom många män som vill ha hjälp har problem med aggressioner, våld och missbruk, säger Stefan Nilsson (MP) gruppledare

Mansjouren ansöker om 1 850 000 kr. Socialtjänstförvaltningen föreslår att den ska få endast 200 000 kr. Mansjouren konstaterar att detta är alldeles för lite för att kunna bedriva verksamheten.

För kommentarer: Marion Sundqvist, socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott,
tel 070-44 65 229
Stefan Nilsson, gruppledare (MP), Stockholms stadshus, ledamot av socialtjänstnämnden
tel 070-292 04 21
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)


Pressek Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad