Justitiedepartementet

Förebygga brott bland unga tema på brottsförebyggande konferens

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 16:42 CET

Den 9-10 december är det dags för det europeiska brottsförebyggande nätverkets (EUCPN) årliga konferens där brottsförebyggare från hela Europa visar upp och utbyter erfarenheter. Konferensen genomförs i Stockholm under Sveriges ordförandeskap i EU.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter om nya metoder för att förebygga brott bland unga. Fokus kommer att ligga på unga och brott i cyberrymden, skolan och nyrekrytering till kriminella grupper. Konferensen riktar sig till politiker, praktiker och forskare inom EU.

Exempel från programmet:
- EU Kids Online
- Recruitment to criminal groups. How to turn young people away from a life of crime
- Preventing antisocial development in children and youth: What works?
- Effective methods of reducing school bullying.

Europeisk final i brottsförebyggande arbete bland unga
Onsdagen den 9 december, klockan 20.10, delar Beatrice Ask ut priset till vinnaren i European Crime Prevention Award (ECPA) på Operaterassen. 17 finalister har nominerats av sina hemländer och tävlar om att utses till Europas bästa brottsförebyggande projektet på temat unga och brott i cyberrymden, skolan och nyrekrytering till kriminella grupper. Under prisceremonin utses en vinnare och två projekt får hedersomnämnanden.

Media är välkomna att delta under båda dagarna och under prisutdelningen. Ackreditering krävs. För ackreditering och mer information kontakta Johan Göransson.

Tid och plats:
Tid: 9-10 december
Plats: Norra Latin, Stockholm

Välkommen!


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Johan Göransson
070-313 45 50
johan.goransson@justice.ministry.se