Skatteverket

Förebyggande insatser ska minska svartarbete och skattefusk under 2011

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 10:48 CET

Skatteverket kommer under 2011 öka sina insatser för att förebygga svartarbete, skattefusk och skattefel. Det kommer bland annat ske genom samarbete med stora offentliga och privata upphandlare. Inom handeln kommer Skatteverket fortsätta kontrollera att företagen har certifierade kassaregister.

– Vår bedömning är att skattefelet nu minskar något i Sverige. I år satsar vi vidare på de åtgärder som har visat sig vara effektiva. Det handlar bland annat om att använda våra nya informationsutbytesavtal med före detta skatteparadis. Vi ska också se till att butiker, restauranger och andra  företag som tar betalt kontant följer den nya kassaregisterlagen, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Förebygga svartarbete vid upphandlingar
För att krympa marknaden för svartarbete samarbetar Skatteverket med stora offentliga och privata upphandlare. Genom att använda offentliga uppgifter från Skatteverkets register kan upphandlare förhindra att oseriösa aktörer och svart arbetskraft anlitas. Skatteverkets mål är att 600 sådana samarbetsavtal ska vara tecknade innan året är slut.

Nyföretagandet ökar
Antalet nystartade företag ökar i Sverige. Genom tidiga insatser från Skatteverket går det att förebygga många fel, som ofta sker på grund av okunskap eller misstag.

– I år ökar vi kraftigt våra insatser riktade mot nya företag. Under året ska vi aktivt ta kontakt med minst 25 procent av alla nya företag för att hjälpa dem att göra rätt från början, säger Ingemar Hansson.

Fortsatta insatser inom handeln
Lagen om certifierade kassaregister infördes 2010. Skatteverket gjorde förra året över 50 000 besök hos företag för att informera om lagen och se till att de hade beställt ett certifierat kassaregister. Under 2011 kommer Skatteverket att genomföra 27 000 riktade kontroller av företag med hög risk för fel. Därutöver riktas insatser bland annat mot företag som på olika sätt försöker undgå lagen, till exempel genom att redovisa en alltför låg försäljning.

– Kassaregisterlagen är till för att skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens. De är för deras skull vi gör våra kontroller, säger Ingemar Hansson.

Mer om Skatteverkets planerade insatser och kontroller under 2011 presenterades på ett presseminarium den 23 februari, kl 09:30. Seminariet sänds (även i efterhand) på www.skatteverket.se

Kontakt:
Jan-Erik Bäckman, analyschef
Tfn: 010-574 80 29

Pressjour
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se