Konsthantverkarna

Föredrag Mårten Medbo

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 09:31 CEST

"Vart konsthantverket är på väg och varför?

Mårten Medbo kommer till Konsthantverkarna den 16 maj kl 18.30 för att tala om sina erfarenheter som doktorand och forskare i konsthantverk.

Sedan 2010 återfinns Mårten Medbo på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Så här sa han när han tillträdde sin doktorandtjänst:

Konsthantverksbegreppet har diskuterats intensivt under det senaste årtiondet. Debatten har visat att begreppet är undflyende och svårfångat. Mycket av det som sagts om konsthantverk har ur mitt perspektiv känts främmande och/eller oinitierat. Akademiseringen av utbildningarna har inneburit ett större fokus på formuleringsförmåga och textproduktion och mindre på praktiken i sig, säger Mårten Medbo. Sammantaget kan sägas att konsthantverksrollen är stadd i förändring. Därför tycker jag att det är mycket intressant att forskning i konsthantverk, med utövarens perspektiv, nu görs möjlig i Sverige.

Nu berättar han om vad han försöker undersöka genom sin forskning. Hur han ser på forskningen och dess möjligheter och dess problem generellt (vilket delvis är vad hans forskning handlar om). Hur forskningen kan påverka fältet och vice versa.

Mårten uppmuntrar frågor under kvällen och det kommer att ges tillfälle både att tala inom föredraget och i mindre grupper efteråt.

Föredraget är kostnadsfritt och pågår ca 1,5 timme. Anmälan görs till info@konsthantverkarna.se

Konsthantverk av högsta klass sedan 1951. Unika objekt, smycken, vackra bruksföremål och konceptuellt konsthantverk.