Landstinget i Värmland

Föredragningar vid landstingsstyrelsen 28 mars

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 17:24 CEST

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084

28 mars 2006

Vid dagens sammanträde i landsstingsstyrelsen hölls tre öppna föredragningar. Det var Carema Närvård AB, Svensk PCI AB och VIS-projektet som gav lägesrapporter.

Carema Närvård AB

Närvårdscheferna Eva Dahlén och Tomas Wilén presenterade det aktuella läget för verksamheterna.

Carema och landstinget är överens om att det är viktigt att få en smidig hantering av de löpande frågorna och få fokus på utvecklingsinnehållet i avtalen dem emellan. Därför bildas nu en utvecklingsgrupp som ska arbeta med de löpande frågorna i avtalet och starta utvecklingsaktiviteter. Ett antal utestående frågor i avtalen har också fått sin lösning. Det är frågor som främst rör drifts- och kostnadsansvar för några verksamheter, till exempel sjukgymnastiken i Grums och Filipstad samt avtalskostnader Apoteket.

Svensk PCI AB

Tage Nilsson och Roland Carlsson från Svensk PCI AB rapporterade hur första kvartalet avlöpt. Siffrorna hittills visar att man både produktionsmässigt och kvalitetsmässigt ligger något högre jämfört med övriga landet. Projektet har fått en lyckad start och både Landstinget i Värmland och Svensk PCI AB är nöjda med samarbetet.

VIS-projektet

Den 20 februari 2006 startade breddinförandet av delar av COSMIC (gemensam datajournal) på Centralsjukhuset i Karlstad. Först ut var internmedicin, njurmedicin och akutmottagningen. Idag har systemet 700 användare och hittills har införandet gått planenligt. Under 2006 ska psykiatrin, kvinnosjukvården, an-op-iva, kirurgin och ortopedin starta sina införanden av COSMIC. Införandeprojekten inom respektive länsverksamhet genomförs under ordinarie drift, något som är genomförbart på grund av engagerad personal. Målet är att hela Centralsjukhuset ska ha infört COSMIC 2008.

Den ordinarie rapporten från landstingsstyrelsen kommer under kvällen.