Centerpartiet i Sollentuna

”Föreläggandet blir ett slag i luften”

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 11:55 CET

Sollentuna kommun ska förelägga Trafikverket att åtgärda partikelnivåerna och bullret längs E4:an. Centerpartiets gruppledare Anna Myrhed välkomnar detta, men är kritisk till att majoriteten inte vitesförelagt verket.

– Den nya majoriteten gjorde tidigare i höst en stor sak av att man tänkte förelägga Trafikverket att åtgärda de olagliga partikelnivåerna längs E4:an. Nu, efter att ha hållit ett antal fruktlösa möten med verket under hösten, gör man äntligen slag i saken. Problemet är bara att det inte finns något vite kopplat till föreläggandet. Det blir alltså ingen påföljd om Trafikverket struntar i att följa föreläggandet, säger Anna Myrhed (C).

Myrhed menar att varken bullerproblematiken i Rotebro eller de olagligt höga partikelnivåerna längs E4:an kan vara någon nyhet för Trafikverket. Gränsvärdena har överskridits i åratal och diskussioner har förts med Trafikverket under hela mandatperioden om problemen. Just därför vore det naturligt att koppla ett vite till föreläggandet.

– När vi förelägger enskilda kommuninvånare är det inte ovanligt att vi fattar beslut om vite samtidigt. Jag ser ingen anledning att vara mildare gentemot Trafikverket. Kan man inte uppfylla föreläggandet behöver det få konsekvenser. Nu riskerar beslutet att bli ett slag i luften.
 
– Noteras kan också att Trafikverket får ända fram till den 1 mars, respektive den 1 oktober, på sig för att vidta åtgärder. Struntar verket i föreläggandet innebär det att majoriteten inte lyckats komma ett enda steg närmre en lösning under den här mandatperioden, säger Myrhed.

Beslutet om att förelägga Trafikverket ska behandlas på miljö- och byggnadsnämnden den 12 december.


För mer information, kontakta gruppledare Anna Myrhed på telefon 070-334 12 86.

-------------------------------------------------------------------------------------

www.sollentunacentern.se  |  www.centerpartiet.se

-------------------------------------------------------------------------------------