Index

Föreläsning 29 april. Branka Stipančić: "Om Mladen Stilinovićs konstnärskap och hans artist's books". Index kl 18

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:01 CEST

Mladen Stilinović
Artist's Books
15 april - 7 junI 2009

Mladen Stilinović "Artist at Work" (1978)

Index presenterar artist's books av den kroatiske konstnären Mladen Stilinović, med ett fokus på arbeten från perioden 1972 - 2006. I sitt omfångsrika konstnärskap och i olika medium speglar och ifrågasätter Stilinović de tecken som representerar den ideologi som genomsyrar ett samhälle. Aktiv i det forna Jugoslavien under den socialistiska regimens år frilade han i sin konst de symboler som vid tiden var ideologins starkaste uttryck. I samförstånd med den ryske filosofen Mikhail Bakhtin som sa "Language is the ideological sign per excellence", har konstnärens intresse för språket alltid varit centralt för hans verksamhet.

I mitten av 70-talet visades ofta Mladen Stilinovićs böcker i samband med utställningsaktioner i gatumiljö som anordnades av Group of Six Artists, i vilken Mladen Stilinović var medlem. Senare har hans arbeten visats i utställningar på såväl gallerier och museer som i konstnärens hem. Bara ett fåtal böcker har tryckts, men i samband med utställningen publicerar Index en upplaga av My Sweet Little Lamb, en artist's book från 1993.

Stilinovićs tidiga verksamhet inom poesi och experimentfilm ledde till ett intresse för artist's books. Böckerna görs fortfarande för hand, i små upplagor och i enkla material som fotografier, tidningsklipp och med text i krita eller blyerts. De kan ses som ett tidsbaserat medium där en dramaturgi eller icke-dramaturgi tar form. Ett narrativ i konventionell mening är inte i fokus: finns en inneboende berättelse i verken skapas den snarare intuitivt hos läsaren. Ofta, till exempel i My Sweet Little Lamb, använder han sig av ett leporelo-format som kan vecklas ut till en filmisk sekvens av sidor.

Stilinovićs konstnärskap präglas av ett intresse för tecknet och tiden. Hans kritik pekar, med sorg och subtil humor, mot samhällets absurditeter och rigida strukturer. Den position han intar kan ses som ett medvetet insisterande på konstens frihet och dess möjlighet att erbjuda ett radikalt annorlunda perspektiv. Ett av de citat från Wittgenstein's Tractatus, som han valt att använda i My Sweet Little Lamb, lyder: "Everything we see could also be otherwise".

Bland de tecken Stilinovićs har undersökt i sin konst ingår begreppet arbete och färgen röd. Under den socialistiska regimen var arbete starkt symbolladdat. En av de artist's books som ingår i utställningen har titeln Artist at Work (1978). Den består av en serie bilder av en sovande eller kanske kontemplerande konstnär. I sin text Praise of Laziness från 1993 menar Stilinović: "There is no art without laziness". Den röda färgen intar en särställning bland tecknen för den socialistiska staten och följaktligen bildar det rödas starka symbolvärde utgångspunkt för många av Stilinovićs arbeten. För Stilinović är rosa motsatsen till rött, och tolkad som bourgeoisiens färg har även rosa varit föremål för konstnärens intresse. Under krigsåren då Jugoslavien som stat föll sönder arbetade han med en serie objekt i vitt, färgen för smärta och sorg. Efter den socialistiska regimens undergång riktade konstnären sitt intresse mot de mer samtida hegemonier som utrycks genom det engelska språket. Ett uppmärksammat verk har titeln An Artist Who Cannot Speak English Is No Artist (1994-96).

Mladen Stilinović föddes 1947 i Belgrad. Han lever och arbetar i Zagreb.

29 april 18.00 föreläser Branka Stipančić, konstkritiker och curator Zagreb, på Index om Mladen Stilinovićs konstnärskap och hans artist's books.

12 maj 19.00 föreläser Ana Janevski, curator vid Museum of Modern Art Warsawa, om den kroatiska experimentfilm-scenen under 1960 och 70-talen. Filmer av, bland andra Mladen Stilinović, visas under föreläsningen. Evenemanget som äger rum på Iaspis är ett samarbete mellan Index and Iaspis.


För mer information om utställningen och Index övriga verksamhet se www.indexfoundation.se eller kontakta Index: 08-502 198 38.


Index
Kungsbro strand 19
112 26 Sthlm, Sverige
T: 46 (0)8 502 198 38
E: index@algonet.se
www.indexfoundation.se

Index utställningsprogram sammanställs av Mats Stjernstedt och Helena Holmberg.