Hasselbladstiftelsen

Föreläsning med Per Wästberg på Hasselblad Center

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 10:38 CET

Per Wästberg Apartheids Sydafrika och dagens
Onsdagen den 14 mars kl 18, Hasselblad Center

Per Wästberg är författare och litteraturkritiker och sedan 1997 ledamot av Svenska Akademien. Under 1960-talet var han jämte Olof Palme Sveriges röst i avståndstagandet mot apartheid i Sydafrika.
Wästberg debuterade redan som 15-åring men en resa till Afrika under 1960-talet blev en vändpunkt både litterärt och politiskt. Därefter har han i romaner och som journalist skrivit om kontinenten och uppbrottet från kolonialismen där. Med sina reportage om apartheid (i bl.a. Sydafrika) skapade han den svenska opinionen mot detta samhällssystem.

Detta är sista veckan som utställningen Ernest Cole visas på Hasselblad Center. 
Guidade visningar:
Direkt efter Per Wästbergs föreläsning
Söndagen den 18 mars kl. 13.00

 Om utställningen Ernest Cole

Den sydafrikanske fotografen Ernest Cole (född Kole, 1940) önskade att, med sina fotografier, få resten av världen att reagera på förhållandena i Sydafrika. Med djärvhet, mod och empati porträtterade han de svartas vardag under apartheid. För att kunna publicera sina bilder gick Cole i exil 1966. Hans bok, House of Bondage, som kom ut 1967, blev direkt bannlyst i Sydafrika.

Cole avled i New York 1990 efter mer än 23 år i ofrivillig exil, utan att ha haft möjlighet att återvända till Sydafrika. Mellan 1970 och 1975 hade Ernest Cole ett svenskt främlingspass och tillbringade stora delar av sin tid i Sverige. Den mest omfattande samlingen av Ernest Coles fotografier tillhör Hasselbladstiftelsen och det är ur denna samling urvalet till utställningen gjorts.

Bild: Earnest boy squats on haunches and strains to follow lesson in heat of packed classroom. [Caption from House of Bondage] © The Ernest Cole Family Trust

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk
och teoretisk kontext.