Dialogos Förlag

Föreläsning: Mystik och andlighet. 22 november

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 09:26 CET

Att definiera sig som andlig men inte religiös har blivit allt vanligare under efterkrigstiden och är en inställning vi ofta förknippar med new age eller nyandlighet. Medan religion för tankarna till förstelnade institutioner, rigida normer och yttre auktoritet, ses andlighet istället som ett individuellt och kreativt förhållande till högre makter och olika religiösa traditioner. Med detta är inte nödvändigtvis någonting nytt, utan snarare ett förhållande till religion som vuxit fram under lång tid.

Religionsvetaren Simon Sorgenfrei belyser ämnet utifrån religionsvetenskapliga perspektiv på mystiska, esoteriska ochandliga traditioner, med fokus på det samtida Europa och Nordamerika.

Såväl forskningen som samtida företeelser skärskådas utifrån en nyutgiven antologi ”Mystik och andlighet” där ett tiotal forskare medverkar.

Historiska museet, Narvav.13-17, Stockholm. 22 november kl.15.30-16.30

Plats bokas på www.historiska.se  Föredraget ingår i inträdesavgiften. 

Arr: Dialogos Förlag i samarbete med Historiska museet.


Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.